Dalawang Dula... Isang Panimula

1989-1990 12th Season Artistic Director: Ace Hernandez (Education)
DALAWANG DULA… ISANG PANIMULA

LIWANAG SA KARIMLAN Roberto J.D. de Guzman
DIRECTED BY: Nyla Bumanlag

BUBUNGANG LATA Agapita Joaquin
DIRECTED BY: Glenne Protacio

Public

There is no content in this space.