I noticed na sa bawat souvenir program, iba't iba "History" ng teatro tomasino... Baket?